Plantedirektoratet Beretning 2001

| Bund | Forrige side | Indhold | Næste side |

Kontaktpersoner i Plantedirektoratet

Den 1. januar 2002 ændredes Plantedirektoratets organisation. De faglige opgaver er nu fordelt i 2 afdelinger: Afdeling for virksomhedstilsyn, der omfatter direktoratets opgaver med frø, foder og planter og Afdeling for landbrugstilsyn, der omfatter direktoratets opgaver med miljø, kontrol af EU-støtteordninger og økologi.

Derudover er Plantedirektoratets 4 laboratorier lagt sammen til én enhed: Plantedirektoratets laboratorium. Laboratoriet udfører analyser af frø, foder, planter, kartofler m.m. og er en del af Afdeling for virksomhedstilsyn. For at styrke koordineringen af kontrolarbejdet er samtidig oprettet en kontrolkoordineringsenhed, der sammen med direktoratets 6 distrikter hører til Afdeling for landbrugstilsyn.

Plantedirektoratets direktion

 Direktør Mogens Nagel Larsen
 Vicedirektør Knud Mortensen
 Vicedirektør Henning Hecht

Afdeling for virksomhedstilsyn

 Vicedirektør Knud Mortensen
 Niels Erik Møller; økonomi
 Erik Rishøj Jensen, økonomi

        Sektor for frø og sædekorn:

 Sektorchef Merete Buus

 Afdeling for genteknologi og sortsafprøvning

  Hans Jørgen Andersen, afdelingsleder
  Svend Pedersen,  GMO, risikovurdering
  Lars Landbo, plantegenetiske ressourcer

 Afdeling for certificering af frø og sædekorn

  Hans Christian Ellegaard, afdelingsleder
  Dot Vittrup Pedersen, prøvetagning
  Christian Boehm, prøvetagning og kontroldyrkning
  Peter B. Sørensen, certificering af markfrø, produktionsstøtte
Tine Vilbrad Jørgensen, certificering af sædekorn, kontrol
med grønsagsfrø
  Anders Lomholt, kontroldyrkning
 Bo Bjerre Nielsen, kontroldyrkning
  Hans Arne Jensen, ISTA/EU spørgsmål

   Sektor for foder og gødning:

 Sektorchef Gorm Lunn

 Afdeling for tilsyn med foder- og gødningsstoffer

  Birgitte Broesbøl-Jensen, Codex Alimentarius
  Tim Niss Corell, EU, uønskede stoffer og tilsætningsstoffer
  Gitte Rasmussen, EU, tilsætningsstoffer
  Jens Litske Petersen, EU, tilsætningsstoffer, enzymer, mikroorganismer
  Marianne Cleemann, EU, gødning og slam
  Troels Knudsen, gødning og slam
  Eva Hedegaard, foderstoflovgivning og -kontrol
  Nina Repsdorph, salmonellakontrol

 Afdeling for foderstofkontrol

  Lisbeth Munksgaard, afdelingsleder
  Lis Marianne Hansen, reg./godk. af foderstofvirksomheder
  Désirée Tang Christiansen, reg./godk. af foderstofvirksomheder, mærkning
  Annette Holm Larsen, reg./godk. af foderstofvirksomheder, importkontrol
  Gunnar Sigurdsson, foderstofkontrol
  Stina Siemsen, prøvetagning, importkontrol, kontakt til distrikter
  Christina Reenberg, foderstofkontrol på landbrugsbedrifter
  Karina Vintersborg, BSE-smitteopsporing, foderstofkontrol, mærkning
  Kirsten Rask, BSE-smitteopsporing
  Jannik Elmegaard, kød- og benmelskontrol
  Helle Anette Palmø, kød- og benmelskontrol

Sektor for planter og plantesundhed

 Sektorchef Paul Regenberg

 Lars Hendriksen, certificering af planter
 Henrik Ipsen Pedersen, certificering af kartofler
 Else Bollerup Jensen, certificering af kartofler
Anne Bülow Olsen, kvalitetskontrol af frugt og grønt, herkomstkontrol
 Jørgen Søgaard Hansen, avlskontrol af planteskoler, import- og
eksportkontrol af træ, kåring af frøavlsbevoksninger
 Brian Larsen, importkontrol generelt, Washingtonkonventionen
 Lis Tanderup Stenstrup, eksportkontrol generelt
 Ebbe Nordbo, plantesundhed generelt, herunder internationalt arbejde

Plantedirektoratets laboratorium

Laboratoriechef Finn Kristensen

Frømorfologisk laboratorium

  Jette Nydam Hansen, afdelingsleder
  Anette G. Larsen, renhedsanalyser, bestemmelser af frø
  Susanne Andersen, renhedsanalyser, bestemmelser af frø
  Inge-Lise Paulsen, spiringsanalyser
  Lise-Lotte B. Jørgensen, spiringsanalyser
  Heidi Elberling, kvalitetssikring
 Anni Holm Thomsen, prøveadministration

Kemisk laboratorium

  Niels Ellermann, afdelingsleder
  Carsten Haugsted, kvalitetsstyring, analyse af mineraler
 Jan Sten Jørgensen, mikroskopisk-botaniske undersøgelser  Søren Friis-Wandall, analyse af gødning og uønskede stoffer
  Annette Plöger, analyse af næringsstoffer, tilsætningsstoffer

Mikrobiologisk laboratorium

  Christiane Scheel, afdelingsleder

Afdeling for landbrugstilsyn

Vicedirektør Henning Hecht

Sektor for miljø

 Sektorchef Johan K. Overgaard
 Chefkonsulent Lars O. Hansen

 Specialkonsulent Torben Nørring,  juridiske spørgsmål, politisager
Vivi Somer, juridiske spørgsmål, sprøjtejournaler

Jannik Rauer, gødningsområdet
Carl J. Thalbitzer, gødningsområdet
Susanne Braad,  gødningsområdet, register for afgiftsfri gødning
Susanne G. Hinrichsen, gødningsområdet, flyvehavreområdet
Dorthe Lillelund, gødningsområdet
Mette Thomsen, gødningsområdet
Niels Jacobsen, gødningsområdet, harmoniområdet
Claus Nørgaard, gødningsområdet, harmoniområdet
Bo B. Nielsen, gødningsområdet

Ellis B. Sommer, harmoniområdet, gødningsområdet
Rikke Skårup, harmoniområdet
Hanne Poulsen, harmoniområdet, gødningsområdet

Mikkel Overvad, register for afgiftsfri gødning
Erik Lind Petersen, IT-opgaver, register for afgiftsfri gødning
Peter Greifenstein, IT-opgaver, gødningsområdet, harmoniområdet
Hans Henrik Poulsen, IT-opgaver, sprøjteområdet

Sektor for EU-kontrol

 Kontorchef Claus Bjerrum

 Hans Erik Dylmer, hektarstøtte  m.m.
 Tom Damgaard Nielsen, hektarstøtte
 Mette Østergaard, mvj
 Irene Søbirk, dyreordninger
 Marianne Christensen, læhegn, hamp m.m.
 Ib Poulsen, tørret foder og interventionskorn
 Taner E. Jæger, mejeriordninger

   Sektor for økologi

  Sektorchef Jesper Kaae
 Chefkonsulent Lotte Dige Toft

 Kim Holm Boesen, økologisk primærproduktion
 Malene Kjer Andersen, økologisk primærproduktion
 Vibeke Andrés, økologisk primærproduktion
 Rasmus Ørnberg Eriksen, økologisk primærproduktion
 Lena Tinghuus, økologisk primærproduktion
 Kristina Rørbo, økologisk primærproduktion
 Christian Iuel, økologisk primærproduktion

 Niels Bølling, eksportrelaterede spørgsmål, økologisk virksomhedskontrol
 Carmen Calverley, økologisk virksomhedskontrol

 Agnete Sigurd, juridiske spørgsmål
 Bettina Eriksen  juridiske spørgsmål
 Thomas Knights, juridiske spørgsmål
 Reena Singh, juridiske spørgsmål

Kontrolkoordineringsenheden

Kontorchef Anders Christian Jensen

Bo Kjelde,  budget, regnskab, generel instruks
Lone Bjørn, kontrolrapporter, arbejdsprogrammer
Flemming Als, IT-opgaver, GPS, kontrolpopulationer, målemetoder

Distrikterne

Distrikt Aalborg, distriktsleder Erik Kjeldsen
Distrikt Viborg, distriktsleder Leif Nielsen
Distrikt Århus, distriktsleder Karl Aage Madsen
Distrikt Vejen, distriktsleder Marianne Jagd
Distrikt Odense, distriktsleder Henning Jespersen
Distrikt Roskilde, distriktsleder Kaj Thorborg

Administrativt sekretariat

 Aksel Nielsen, administrationschef
 Jan Forsing, økonomichef
 Jakob Sylvest Nielsen, budget
 Regin Røndal Lauritsen, budget
 Karen Marie Olsen, personalechef
 Birgitte Kinch, personaleadministration og -politik
 Henrik Vesterløkke, personaleadministration og -politik
 Povl Scheel-Bech, edb-driftschef

Kontor for juridiske spørgsmål, koordinering og planlægning

 Birthe Schubart, kontorchef
 Mette Louise Hornemann, juridiske spørgsmål
 Pernille Balslev-Erichsen, juridiske spørgsmål
 Henrik Oftebro-Svendsen, juridiske spørgsmål
 Anne Frederiksen, informationsmedarbejder
 Merete Plougmand, webredaktør

Controllerenheden

 Pernille Tiedemann, controller
 Henry Damsgaard Lanng, strategi og organisatoriske spørgsmål
Inge Ploug, kvalitetssikring af Plantedirektoratets laboratorium
 Karsten Sunde, kvalitetssikring af EU-kontrollen
 

| Top | Forrige side | Indhold | Næste side |