4.2 Når du skal afmelde din virksomhed

Når du sælger din virksomhed, bortforpagter din ejendom eller afmelder dit CVR-nummer, har du ikke længere pligt eller ret til at være i Register for Gødningsregnskab. Du skal give Plantedirektoratet besked om dit ophør senest 21 dage efter , at du er ophørt. Du kan vælge at sende et gødningsregnskab for perioden 1. august 2007 og frem til din ophørsdato med ophørsdato, eller du kan vælge sammen med den nye ejer/ forpagter af ejendommen at underskrive en erklæring om overdragelse af oplysninger om gødning. Du må ikke gøre begge dele.

Her skal du også afmelde din virksomhed

Hvis du laver dit selskab om (nyt CVR-nummer)

Hvis du laver ændringer i din virksomhed, der bevirker, at du skal have et nyt CVR-nummer, skal du afmelde dit gamle CVR-nummer og tilmelde det nye til Register for Gødningsregnskab.

Generationsskifte og salg til ægtefælle

Hvis du overlader din ejendom til andre, herunder dine børn eller din ægtefælle, og virksomheden derved får et nyt CVR-nummer, skal det gamle CVR-nummer afmeldes og det nye skal tilmeldes. Af- og tilmeldingen sker ikke automatisk.

Dødsfald

Hvis en ejer af en enkeltmandsvirksomhed afgår ved døden, skal virksomheden afmeldes. Det skyldes, at virksomhedens CVR-nummer er knyttet til den afdøde. Plantedirektoratet får oplysninger om dødsfald og vil derfor automatisk afmelde virksomheden og orientere de efterladte. Der skal ikke indsendes gødningsregnskab for virksomheder, hvor ejeren er afgået ved døden.

Hvis boet efter afdøde ønsker at drive ejendommen videre, eller hvis ejendommen har pligt til at være tilmeldt Register for Gødningsregnskab, skal boet have et SE/CVR-nummer. Dette nummer skal tilmeldes registret. Når boskiftet er afsluttet, skal bobestyreren lave et gødningsregnskab med ophørsdato eller en "Erklæring om overdragelse af oplysninger om gødning" i forbindelse med overdragelsen til den nye bruger. Hvis pårørende driver virksomheden videre i eget navn, kan/ skal de tilmelde virksomheden på deres eget CVRnummer (se afsnit om tilmelding).